Despre Entrepoly

Entrepoly este un joc online dezvoltat în cadrul proiectului internațional numit ISGEE – “ Implementing Serious Games in Entrepreneurship Education”. Scopul proiectului ISGEE este de a stimula dezvoltarea antreprenoriatului și a competențelor digitale în învățământul superior.

Dezvoltăm un joc, respectiv Entrepoly. Entrepoly este un joc online folosit în special cu scop educațional. Entrepoly este unic, deoarece profesorii pot modifica conținutul, încât să îl pot adapta la propriile clase și studenți.

Entrepoly este practic un joc care cuprinde locații diferite, reprezentând diverse subiecte și medii educaționale.

Vă interesează?

Click below and check out our e-brochure and video or scroll down to try our demo games.

Entrepoly cuprinde un ghid, respectiv

Echipa noastră a colectat, de asemenea, cele multe bune practici anterioare privind predarea pe bază de jocuri.

Despre proiectul ISGEE

Scopul proiectului ISGEE este de a dezvolta spiritul antreprenorial și competențele digitale prin intermediul unui joc digital, numit Entrepoly.

Metodologia proiectului ISGEE se fundamentează pe două cadre inovatoare:

Dacă sunteți interesat de aceste inițiative ale UE, puteți afla mai multe aici:

EntreComp Framework - despre importanța competențelor antreprenoriale în educație:

DigiComp Frameworkprivind importanța competențelor digitale în educație

Good practice collection

We have put together a collection of articles to help you, the teacher, get started wit ease!

Partenerii noștri

Universitatea din Szeged

Universitatea din Szeged (USZ) este una dintre cele mai populare universități din Ungaria. Conexiunile sale externe includ peste 500 de universități din întreaga lume și 432 de universități partenere Erasmus+. Universitatea din Szeged constituie un atelier educațional, științific, de cercetare, inovare și deține un rol crucial în activitățile culturale, sociale și economice din regiune. Universitatea din Szeged oferă o gamă largă de oportunități educaționale pentru studenții rezidenți și străini. Educația antreprenorială este parte componentă din portofoliul său – mai multe soluții de tip spin-off și un ecosistem activ de start-up demonstrează succesul eforturilor întreprinse.

Vizitează pagina web
Universitatea de Vest din Timișoara

Universitatea de Vest din Timișoara (WUT/UVT) reprezintă principala instituție de învățământ superior și pol de cercetare din vestul României. Accentul puternic al universității pe calitate într-o lume academică profund internaționalizată și globalizată este dovedit de afilierea UVT la Asociația Europeană a Universităților (EUA) și Asociația Internațională a universităților (IAU). UVT au implementat multiple proiecte, în special în domeniul gamificării și educației antreprenoriale.

Vizitează pagina web
Universitatea Tehnică din Ostrava

VSB - Universitatea Tehnică din Ostrava are o lungă tradiție în educația și cercetarea de înaltă calitate în inginerie, IT, și domenii specifice economiei. Universitatea oferă studii de licență, masterat și doctorat în științe tehnice și economice într-o gamă largă de programe de studiu. VSB-TUO are peste 250 de universități partenere din întreaga lume. Facultatea de Economie este una dintre cele șapte facultăți din universitate care deține o experiență pe termen lung în aplicarea jocurilor de simulare, care îmbunătățesc abilitățile și competențele manageriale și de afaceri. Facultatea posedă, de asemenea, metodologia de formare a abilităților de joc pentru lectori și studenți.

Vizitează pagina webe
STUCOM

STUCOM oferă cursuri de formare pentru liceeni, precum și cursuri de formare profesională în marketing, Business Administration, IT, robotică și instruire pentru șomeri. STUCOM a fost implicat în implementarea proiectelor UE de peste 18 ani, iar una dintre prioritățile școlii este de a se concentra pe proiecte implicând inovarea și tehnologiile. Obiectivele STUCOM sunt face parte, de a promova și de a sprijini toate proiectele care implică spiritul antreprenorial al tinerilor, inovarea, noile tehnologii bazate pe gamificare, robotică și medii virtuale.

Vizitează pagina web
Univations

Stabilită în 2006 ca un institut asociat Martin-Luther-University Halle-Wittenberg (MLU), având universitatea ca cel mai mare și semnificativ acționar, Univations GmbH și cei 12 angajați cu normă întreagă sunt responsabili pentru toate activitățile de antreprenoriat strategic și transfer de cunoaștere ale universității. Procedând astfel, Univations urmărește o abordare holistică a inovării și a sprijinului pentru start-up-uri, de la activități de sensibilizare a spiritului antreprenorial și activități de dezvoltare a competențelor la nivel de învățământ pre-universitar și universitar la activități de consultanță oferită IMM-urilor tinere sau cu experiență. Acest institut sprijină tinerii antreprenori și spin-off-urile universitare în toate etapele ciclului de viață al întreprinderilor, în încercarea acestora de a inova și dezvolta tehnologii și servicii noi. Motivația fundamentală pentru acest sprijin sistematic constă în crearea de locuri de muncă și a unei forțe de muncă de înaltă calificare în cadrul eco-sistemului antreprenorial al unei regiuni care este într-un proces de redresare din punct de vedere structural.

Vizitează pagina web
Expertissa Timisoara

Activitatea Expertissa este împărțită în patru domenii distincte care se împletesc pentru a acoperi o parte semnificativă din piața IT din România. Activitățile lor implică dezvoltarea de software pentru întreprinderi, audit IT, servicii și mentenanță IT, vânzarea și livrarea de echipamente. Membrii echipei sunt certificați să opereze pe platformele software: IBM Lotus Notes, Java, PHP, MySQL. Colaborarea de lungă durată și proiectele anterioare derulate alături de Universitatea de Vest din Timișoara constituie o bază solidă pentru colaborarea în proiectul ISGEE.

Vizitează pagina web
Nottingham Trent University

Universitate publică de cercetare în Nottingham, Marea Britanie. A fost fondată ca universitate de sine stătătoare în 1992, provenind din Trent Polytechnic.

Vizitează pagina web
Mongolian University of Life Sciences

Mongolian University of Life Sciences (MULS) este formată din 5 facultăți separate: School of Economics and Business, Veterinary Medicine, Animal Science and Biotechnology, Agroecology, Engineering and Technology. MULS susține crearea de cunoștințe noi prin cercetare bazată pe obiective, variind de la anchete simple până la aplicații de înaltă tehnologie. La proiectul ISGEE participă Departamentul de Statistică și Modelare Matematică din cadrul MULS. Obiectivul departamentului este cercetarea și formarea studenților în metodologia statistică, teoria probabilităților și modelarea matematică. În proiect, acest departament va asigura un cadru robust în ceea ce privește metodologiile aplicate gamificării.

Visit website