O Entrepoly

Entrepoly je online hra vyvinutá v rámci mezinárodního projektu ISGEE - „Implementace seriózních her do podnikatelského vzdělávání“. Cílem projektu ISGEE je podpořit rozvoj podnikání a digitálních kompetencí ve výuce.

Entrepoly je seriózní online hra využívaná zejména pro vzdělávání. Entrepoly je unikátní hrou, protože učitelé mohou měnit obsah a přizpůsobit jej svým vlastním skupinám, třídám a studentům.

Entrepoly je v podstatě hra představující různá témata a výuková prostředí.

Máte zájem?

Click below and check out our e-brochure and video or scroll down to try our demo games.

Entrepoly přichází s

Náš tým také shromáždil několik osvědčených metodických postupů pro výuku seriózních her.

O projektu ISGEE

Cílem projektu ISGEE je rozvíjet podnikání a digitální kompetence pomocí digitální seriózní hry Entrepoly.

Metodika projektu ISGEE se opírá o dva inovativní rámce:

Pokud vás tyto iniciativy EU zajímají, můžete se dozvědět více zde:

Rámec EntreComp - o významu podnikatelských kompetencí ve vzdělávání:

Rámec DigiComp o významu digitálních kompetencí ve vzdělávání

Good practice collection

We have put together a collection of articles to help you, the teacher, get started wit ease!

Naši partneři

The University of Szeged

University of Szeged (USZ) je jednou z nejpopulárnějších univerzit v Maďarsku. Spolupracuje s více než 500 univerzitami po celém světě a 432 partnerskými univerzitami Erasmus+. Univerzita v Szegedu je předním pracovištěm v oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu, inovací a má klíčovou roli v kulturních, sociálních a ekonomických aktivitách regionu. Univerzita v Szegedu nabízí domácím i zahraničním studentům širokou škálu vzdělávacích příležitostí. Součástí jejího portfolia je podnikatelské vzdělávání - úspěšnost jejich úsilí dokazuje mnoho úspěných start-upových projektů.

Návštěva webu
West University of Timișoara

Západní univerzita v Temešváru (WUT) je významonou vysokoškolskou a výzkumnou institucí v západním Rumunsku. Silné zaměření univerzity na kvalitu ve stále více mezinárodním a globalizovaném akademickém světě je podpořeno přidružením univerzity k Evropské asociaci univerzit (EUA) a Mezinárodní asociaci univerzit (IAU). WUT realizovala několik projektů zejména v oblasti gamifikace a podnikatelského vzdělávání.

Návštěva webu
Technical University of Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava má dlouholetou tradici ve vysoce kvalitním vzdělávání a výzkumu v technických a ekonomických oborech. Univerzita poskytuje bakalářské, magisterské a doktorské studium technických a ekonomických věd v celé řadě studijních programů. VŠB-TUO má více než 250 partnerských univerzit po celém světě. Ekonomická fakulta jako jedna ze sedmi fakult univerzity má dlouhodobé zkušenosti s aplikací simulačních her, které zlepšují manažerské a obchodní dovednosti a kompetence. Fakulta také disponuje metodikou nácviku herních dovedností jak pro lektory, tak pro studenty.

Návštěva webu
STUCOM

STUCOM poskytuje školení studentům středních škol a také školení v marketingu, podnikové správě, IT, robotice pro nezaměstnané. STUCOM je zapojen do projektů EU již 18 let a prioritou školy je zaměřit se na projekty zabývající se inovacemi a technologiemi. Cílem STUCOM je účastnit se, propagovat a podporovat všechny projekty, které zahrnují podnikání mladých lidí, inovace, nové technologie zahrnující gamifikaci, robotiku a virtuální prostředí.

Návštěva webu
Univations

Společnost Univations GmbH byla založena v roce 2006 jako institut univerzity Martin-Luther University Halle-Wittenberg (MLU), která je jeho největším a určujícím akcionářem. Univations GmbH zodpovídá za veškeré strategické podnikání a předávání znalostí. Přitom sleduje holistický přístup k inovacím a podpoře start-upu - od zvyšování povědomí o podnikání a rozvoje kompetencí na úrovni škol a vysokých škol až po manažerské poradenství pro malé a střední podniky. Podporuje mladé podnikatele, vznik spin-offů při vysokých školách ve všech fázích životního cyklu a stimuluje úsilí o rozvoj nových technologií a služeb. Podstatná motivace pro tuto systematickou podporu spočívá ve vytváření prémiových pracovních míst a nabídce vysoce kvalifikované pracovní síly v podnikatelském ekosystému strukturálně poddimenzovaného regionu.

Návštěva webu
Expertissa Timisoara

Činnost Expertissy je rozdělena do čtyř odlišných divizí, které spolupracují na pokrytí velké části IT trhu v Rumunsku. Mezi jejich aktivity patří vývoj softwaru pro firmy, audit IT, servis a údržba IT a prodej a dodávka vybavení. Členové týmu jsou certifikováni na softwarových platformách: IBM Lotus Notes, Java, PHP, MySQL. Dobře navázané spojení a předchozí úspěšné projekty s WUT poskytují stabilní základnu pro spolupráci v projektu ISGEE.

Návštěva webu
Nottingham Trent University

Veřejná výzkumná univerzita v Nottinghamu v Anglii byla založena jako nová univerzita v roce 1992 z Trent Polytechnic.

Návštěva webu
Mongolian University of Life Sciences

Mongolská univerzita biologických věd (MULS) se skládá z 5 samostatných škol, kterými jsou: School of Economics and Business, Veterinary Medicine, Animal Science and Biotechnology, Agroecology, Engineering and Technology. MULS podporuje vytváření nových znalostí prostřednictvím výzkumu zaměřeného na aplikace špičkových technologií. Projektu ISGEE se účastní Oddělení statistiky a matematického modelování MULS, které poskytne robustní metodické zázemí pro aplikované metodiky gamifikace.

Návštěva webu